คุณพิมพ์ลักษณ์

ทำเลที่ตั้งของโกดังที่ KongThaiJeen ดอทคอม แนะนำนั้นเป็นจุดแข็งที่สำคัญ ทั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบและใกล้เส้นทางคมนาคม ทำให้กระจายสินค้าได้สะดวกรวดเร็วมาก