คุณประสิทธิ์

บริการของ KongThaiJeen ดอทคอม ช่วยประหยัดเวลาอย่างมาก เนื่องทีมงานจากมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือการแพทย์เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการราบรื่นและรวดเร็ว