คุณจิตตานันท์

ได้รับบริการที่ดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ KongThaiJeen ดอทคอม ในการขอใบอนุญาตทำงาน มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำและอธิบายขั้นตอนต่างๆได้อย่างชัดเจน สามารถซักถามและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดี