คุณจันจิรา

KongThaiJeen ดอทคอม ดูแลสินค้าของเราเสมือนเป็นสินค้าของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งหรือกระจายสินค้า พวกเขาปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่อย่างเต็มที่