在泰国注册公司的服务

บริการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)

บริการจดทะเบียนบริษัท
ในประเทศไทย
在泰国注册公司的服务

การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ด้วยบริการจาก KONGTHAIJEEN

在泰国合法设立公司对于经营者至关重要
使用KONGTHAIJEEN的注册泰国公司服务,确保准确无误。

บริการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
บริการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

บริการจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน

จดทะเบียนบริษัทรูปแบบนิติบุคคลจีน ถือหุ้นโดยคนไทย 100% ถูกต้องตามกฎหมาย มีออฟฟิศนั่งทำงานจริง พร้อมสัญญาเช่า

การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีแผนจะดำเนินธุรกิจในประเทศจีน โดยมีประเด็นหลักที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

บริการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย รับจดบริษัทในประเทศไทย

จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ด้วยบริการจาก KONGTHAIJEEN

วางรากฐานธุรกิจได้อย่างมั่นคงด้วยบริการจดทะเบียนบริษัทครบวงจรจาก KONGTHAIJEEN ทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ดำเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และรวดเร็ว

การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ โดยมีประเด็นหลักที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

 1.  ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของธุรกิจ
  การจดทะเบียนบริษัทถูกต้องทำให้ธุรกิจของคุณดูมีความน่าเชื่อถือและมีวินัยในการดำเนินงาน ส่งผลดีต่อการสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า
 2.  การคุ้มครองตามกฎหมาย
  เมื่อมีการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการจำกัดความรับผิดไม่เกินจำนวนที่ลงทุนไป นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาลอีกด้วย
 3.  การบริหารที่เป็นระบบและโปร่งใส
  บริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องจะต้องมีการทำบัญชี งบการเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ส่งเสริมให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นระบบและมีความโปร่งใส
 4.  เป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตทางธุรกิจ
  การจัดตั้งบริษัทอย่างถูกระเบียบเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน การขยายกิจการ หรือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 5.  หลีกเลี่ยงโทษทางกฎหมาย
  การดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องนั้นสามารถมีโทษตามกฎหมายได้ ดังนั้นการจดทะเบียนธุรกิจที่ถูกต้องจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายได้

เริ่มต้นวางรากฐานธุรกิจของคุณอย่างมั่นคงและถูกต้องตามกฎหมายด้วยบริการจดทะเบียนบริษัทจาก KONGTHAIJEEN ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีในประเทศไทย เราพร้อมช่วยดำเนินการทุกขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทของคุณให้เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

บริการจดทะเบียนบริษัทครบวงจรจาก KONGTHAIJEEN

 • ให้คำปรึกษาในการเลือกประเภทของนิติบุคคลธุรกิจที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจการ อาทิ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทมหาชน เป็นต้น
 • จัดเตรียมและยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำนักงานประกันสังคมให้ครบถ้วน
 • จัดทำบัญชีบริษัท งบการเงิน และเอกสารธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัท เช่น เพิ่มทุน ย้ายสำนักงาน เปลี่ยนกรรมการ เป็นต้น

วางใจให้ทีมงานมืออาชีพ KONGTHAIJEEN คอยให้คำแนะนำและดูแลขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทของคุณทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว

在泰国注册公司的服务

使用KONGTHAIJEEN的注册泰国公司服务,确保准确无误。

使用KONGTHAIJEEN的全方位注册公司服务,确保您的业务稳健发展。我们的专业团队会按照法律规定进行每个步骤的正确操作,确保安全、迅速。

在泰国合法设立公司对于经营者至关重要,以下是应优先考虑的主要要点:

 1.  可信度和企业形象
  正确注册公司可以使您的业务看起来更可信、更有纪律性,从而有利于赢得客户和合作伙伴的信任。
 2.  法律保护
  正确注册公司后,股东将依法受到有限责任的保护,其责任仅限于其投资额。此外,他们还可以享受政府的税收优惠。
 3. 有系统和透明的管理
  正确注册的公司必须按照法律规定进行会计、财务报表和相关文件的记录,促进业务管理的系统化和透明化。
 4.  是业务增长的重要基础
  正确注册公司是业务长期增长的重要基础,无论是进行资本募集、扩大业务范围还是在证券市场上市。
 5. 避免法律处罚
  未经正确注册公司而经营业务可能会违反法律,因此正确注册的公司可以帮助避免法律问题。

开始您的业务并确保符合法律要求,通过KONGTHAIJEEN提供的公司注册服务。KONGTHAIJEEN是泰国的法律和会计专家,我们准备好帮助您顺利且安全地完成公司注册的每个步骤。

KONGTHAIJEEN提供全方位的公司注册服务。

– 提供选择适合您业务性质的法人实体类型的咨询服务,例如有限公司、合伙有限公司、股份有限公司等。
– 准备和递交符合商业发展部、商务部门要求的公司注册文件。
– 帮助注册增值税(VAT)、法人所得税以及社会保险局。
– 编制公司账目、财务报表和法律要求的文件。
– 提供修改公司信息注册服务,例如增加注册资本、迁移办公地点、变更董事会成员等。

信任专业团队KONGTHAIJEEN为您的公司注册过程提供指导和关怀,确保每个步骤都透明、准确、安全和迅速。