在中国注册公司的服务

บริการจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)

บริการจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน
รับจดบริษัทประเทศจีน

จดทะเบียนบริษัทรูปแบบนิติบุคคลจีน ถือหุ้นโดยคนไทย 100% ถูกต้องตามกฎหมาย มีออฟฟิศนั่งทำงานจริง พร้อมสัญญาเช่า

บริการจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน

จดทะเบียนบริษัทรูปแบบนิติบุคคลจีน ถือหุ้นโดยคนไทย 100% ถูกต้องตามกฎหมาย มีออฟฟิศนั่งทำงานจริง พร้อมสัญญาเช่า

การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีแผนจะดำเนินธุรกิจในประเทศจีน โดยมีประเด็นหลักที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศจีน
  การประกอบธุรกิจในประเทศจีนโดยไม่ได้จดทะเบียนบริษัทถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และอาจจะต้องเผชิญกับบทลงโทษตามกฎหมายได้ การจดทะเบียนถูกต้องจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้
 2. ความน่าเชื่อถือและโอกาสทางธุรกิจ
  บริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องจะมีความน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าและคู่ค้าชาวจีนได้มากกว่า นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลจีนด้วย
 3.  การคุ้มครองตามกฎหมาย
  เมื่อจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องแล้ว จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิผู้ถือหุ้นของประเทศจีน ช่วยปกป้องธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัท
 4. การบริหารจัดการและการเงินที่เป็นระบบ
  บริษัทที่จดทะเบียนแล้วในจีนจะต้องมีการทำบัญชี รายงานภาษี และเอกสารสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ส่งเสริมให้การบริหารจัดการและการเงินเป็นระบบและโปร่งใส
 5. พื้นฐานสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจ
  การจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตขยายกิจการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการหาพันธมิตรทางธุรกิจ การระดมทุน หรือการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จีน
 6. การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติที่วางแผนจะเข้าสู่ตลาดธุรกิจในประเทศจีน

注册在中国的独资法人企业,由泰国人持有100%股份,符合法律要求,设有实际办公室,并提供租赁合同。

在中国正确合法设立公司对于计划在中国开展业务的投资者和企业家至关重要。以下是应该重视的主要要点:

 1. 国法律
  在中国经营业务而未注册公司被视为违法行为,可能会面临法律制裁。正确注册将有助于避免这些问题。
 2. 可信度和商业机会
  正确注册的公司更具可信度,更能吸引中国客户和合作伙伴的关注。此外,还有机会获得中国政府的税收优惠和支持政策。
 3. 法律保护
  正确注册公司后,将受到中国知识产权法律和股东权益法律的保护,有助于保护企业和公司股东的利益。
 4. 管理和财务系统
  在中国注册的公司必须按法律要求进行会计、税务报告和相关文件的记录,促进管理和财务的系统化和透明化。
 5. 业务扩展的重要基础
  正确注册公司是未来业务扩展的重要基础,无论是寻找商业伙伴、筹集资金还是在中国证券市场上市。
 6. 在中国正确合法设立公司是进入中国市场的国际投资者和企业家建立稳固和持久业务基础的重要第一步。

จดบริษัทที่ประเทศจีน ดีอย่างไร?

 1. เพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทคู่ค้า
 2. เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการสินค้า
 3. การดำเนินทุกกิจกรรมภายใต้บริษัทของตัวเอง
 4. สามารถเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทเพื่อรับเงินโดยตรง ช่วยลดความเสี่ยง
 5. ทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในนามบริษัทตัวเอง ขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ เพิ่มกำไรให้ธุรกิจของคุณ

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีนต้องเตรียมเอกสารและมีระยะเวลาดำเนินการต่างๆ ดังนี้
การจดทะเบียนบริษัทใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการหลังจากจัดเตรียมเอกสารครบถ้วน และเอกสารถูกส่งไปถึงประเทศจีน

在中国注册公司怎么样?

 1. 增加对贸易伙伴的信任和信心
 2. 提高货物管理的灵活性
 3. 在自己公司名下进行所有活动
 4. 可以为公司开设银行账户直接接收款项,降低风险
 5. 以公司名义在线平台上经营业务,有效扩展业务机会
 6. 减少跨国金融交易的费用,增加您的企业利润

在中国注册公司需要准备文件并进行各种步骤,包括:
注册公司大约需要5个工作日的时间,前提是文件准备完整并且文件已经成功送达中国。

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. เตรียมชื่อที่ต้องการจดจัดตั้งบริษัท:
  ตรวจสอบความพร้อมของชื่อบริษัท และตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศจีน
 2.  ระบุวัตถุประสงค์ของบริษัทและประเภทของกิจการ:
  ระบุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทและรูปแบบของกิจการที่ต้องการดำเนินการ
 3.  เตรียมข้อมูลผู้มีอำนาจลงนาม:
  ระบุข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนาม และเตรียมพาสปอร์ตของกรรมการผู้มีอำนาจ (ตัวจริง)
 4.  แบ่งอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น:
  กำหนดอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสามารถจดทะเบียนให้คนเดียวถือหุ้น 100%
 5.  รับรองเอกสารโนตารี: รับรองเอกสารโนตารี

 

การเปิดบัญชีธนาคาร ผู้มีอำนาจลงนามต้องเดินทางไปด้วยตนเองเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในนามของบริษัท

การจัดทำตรายาง ประกอบด้วย ตรายางสำหรับการเงิน ตรายางบริษัท ตรายางใบเสร็จรับเงิน และตรายางประจำตัวผู้มีอำนาจลงนาม

 准备文件:

  1. 准备公司注册所需的文件:
   检查公司名称的可用性,并确保符合中国法律规定。
  2. 确定公司的目的和业务类型:
   确定公司设立的目的和希望从事的业务类型。
  3. 准备签名授权人的信息:
   提供签名授权人的信息,并准备其有效护照(原件)。
  4. 确定股东的股权比例:
   确定股东的股权比例,或者可以注册为一人独资公司,100%由一人持有。
  5. 获得公证书:
   获得文件的公证书。

  开设银行账户,授权签字人必须亲自前往银行以公司名义开设银行账户。
  制作印章是业务运作中的重要环节,包括财务印章、公司印章、收据印章和签名授权印章。

การเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศจีนมีขั้นตอน ดังนี้ :

 1. ส่งข้อมูลสูตรของสินค้าเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
 2. ชำระค่าบริการ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. รับรองเอกสารจากทนายความที่มีใบอนุญาตรับรองเอกสารต่างประเทศ (Notarial Service Attorney) จากนั้นส่งให้สถานทูตจีนรับรอง
 4. ยื่นเอกสารขอจดแจ้งที่ประเทศจีน
 5. ตรวจสอบข้อมูลส่วนผสมและสรรพคุณที่แสดงบนกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ ว่ามีคำต้องห้ามหรือไม่ หากมีต้องดำเนินการแก้ไขและส่งตรวจจนกว่าจะผ่าน
 6. ส่งสินค้าตัวอย่างเข้าทดสอบ
 7. รอรับเอกสารการอนุมัติ
 8. นำเอกสารไปประกอบการนำเข้าสินค้าอย่างถูกกฎหมาย

在中国开设银行账户有以下步骤:

 1. 前往中国:
  授权人员亲自前往中国,以开设银行账户。
 2. 准备公司文件:
  准备与在中国注册的公司有关的文件,例如公司注册证书、公章以及授权人
 3. 员的护照或身份证明副本。
 4. 联系银行:
  联系银行表明开设账户的意愿。
 5. 填写资料和提交文件:
  向银行填写资料并提交相关文件。
 6. 准备一些现金以存入银行账户。
 7. 将银行账户与支付宝和微信等服务连接,以进行在线支付和收款。

 

KONGTHAIJEEN 是一家专业提供法律和公司注册服务的公司,他们精通中国法律,并提供咨询和协助,确保您的公司注册过程符合中国法律。