ตรุษจีน-2567

วันนี้ ( 9 ก.พ. 67)  ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน และรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน เปิดเผยว่า การเดินทางของคนจีนในปีนี้กลับมาคึกคักเป็นอย่างมาก โดยมีการปรับประมาณการเดินทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2 รอบ รอบแรกคาดว่าจะเพิ่มร้อยละ 20 และปรับเป็นเพิ่มร้อยละ 40 หรือ ประมาณ 9,000ล้านครั้งในช่วง 26 ม.ค. 5 มี.ค.2567 นับเป็นการเดินทางที่มากที่สุดของจีน และเป็นการเดินทางครั้งใหญ่ของโลก

วันนี้ ( 9 ก.พ. 67)  ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน และรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน เปิดเผยว่า การเดินทางของคนจีนในปีนี้กลับมาคึกคักเป็นอย่างมาก โดยมีการปรับประมาณการเดินทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2 รอบ รอบแรกคาดว่าจะเพิ่มร้อยละ 20 และปรับเป็นเพิ่มร้อยละ 40 หรือ ประมาณ 9,000ล้านครั้งในช่วง 26 ม.ค. 5 มี.ค.2567 นับเป็นการเดินทางที่มากที่สุดของจีน และเป็นการเดินทางครั้งใหญ่ของโลก