บุกตลาดลั่วหยางจีน

ปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน และรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน นำผู้ประกอบการไทย 50 ชีวิต ไปทัศนศึกษา “ลั่วหยาง” เมื่องเศรษฐกิจอันดับ 2 ของมณฑเหอหนาน ชูเศรษฐกิจพื้นที่สุดแกร่งโต 17% เหมาะลงทุนด้านอุตสาหกรรมบริการ ท่องเที่ยว 

ปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน และรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน นำผู้ประกอบการไทย 50 ชีวิต ไปทัศนศึกษา “ลั่วหยาง” เมื่องเศรษฐกิจอันดับ 2 ของมณฑเหอหนาน ชูเศรษฐกิจพื้นที่สุดแกร่งโต 17% เหมาะลงทุนด้านอุตสาหกรรมบริการ ท่องเที่ยว