ฉลองครบรอบ74ปีจีน-ไทยเสริมสร้างประชาคม

เป็นห่วงเวลาอันมงคลของประเทศจีน หลังวันที่ 1 ตุลาคม นี้ จะเป็นโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปี

เป็นห่วงเวลาอันมงคลของประเทศจีน หลังวันที่ 1 ตุลาคม นี้ จะเป็นโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปี