6ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจจีน

พูนพงค์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่าตลาดจีน ขยายตัว 31.2% กลับมาขยายตัวในรอบ 4 เดือน สินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ยางพารา และไม้และผลิดภัณฑ์ไม้ เป็นต้น สินค้าสำคัญที่หดตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ 5 เดือนแรกของปี 2567 ขยายตัว 1.5%

พูนพงค์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่าตลาดจีน ขยายตัว 31.2% กลับมาขยายตัวในรอบ 4 เดือน สินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ยางพารา และไม้และผลิดภัณฑ์ไม้ เป็นต้น สินค้าสำคัญที่หดตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ 5 เดือนแรกของปี 2567 ขยายตัว 1.5%