รถไฟส่งสินค้าไทย-จีน

วันที่ (17 พ.ย)สถานีรถไฟเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน รัฐบาลเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยบริษัท CRCT บริษัท Laos-China Rialway บริษัท China Rialway Container Transport และฝ่ายไทยประกอบด้วย บริษัท Pan-Asia Silk Road หรือ PAS และ บริษัท GML ซึ่งเป็นบริษัท Logestic ในเครือของ ปตท. จำกัด(มหาชน)

วันที่ (17 พ.ย)สถานีรถไฟเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน รัฐบาลเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยบริษัท CRCT บริษัท Laos-China Rialway บริษัท China Rialway Container Transport และฝ่ายไทยประกอบด้วย บริษัท Pan-Asia Silk Road หรือ PAS และ บริษัท GML ซึ่งเป็นบริษัท Logestic ในเครือของ ปตท. จำกัด(มหาชน)