สินค้าเกษตรและนำเข้าส่งออกรังนกจีน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจาก นาบประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือ ร่วมกับนาย Ma Zhengjun ประธานสมาคมตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแห่งประเทศจีน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจาก นาบประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือ ร่วมกับนาย Ma Zhengjun ประธานสมาคมตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแห่งประเทศจีน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567