ร่วมแบ่งปันอนาคตนักธุรกิจไทย-จีน

บีโอไอ ได้ร่วมกับนครเซี่ยงไฮ้ จัดงาน “ลงทุนเซี่ยงไฮ้ ร่วมแบ่งปันอนาคต” ที่มีนักธุรกิจไทย-จีน เข้าร่วมงาน 300 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ทั้งจากจีนมาสู่ไทย และไทยไปสู่จีน

บีโอไอ ได้ร่วมกับนครเซี่ยงไฮ้ จัดงาน “ลงทุนเซี่ยงไฮ้ ร่วมแบ่งปันอนาคต” ที่มีนักธุรกิจไทย-จีน เข้าร่วมงาน 300 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ทั้งจากจีนมาสู่ไทย และไทยไปสู่จีน