สะพานเชื่อมสัมพันธ์

สภาวัฒนธรรมไทย-จีน ทำหน้าที่เป็นสะพานเล็กๆ แต่เป็นสะพานที่ใช้เสาศิลาปักอยู่อย่างคงทนและมั่นคงในการเชื่อมสัมพันธภาพระหว่าง “ไทย-จีน”

สภาวัฒนธรรมไทย-จีน ทำหน้าที่เป็นสะพานเล็กๆ แต่เป็นสะพานที่ใช้เสาศิลาปักอยู่อย่างคงทนและมั่นคงในการเชื่อมสัมพันธภาพระหว่าง “ไทย-จีน”