พัฒนาความร่วมมือ

“พิมพ์ภัทรา” รุกต่อยอดร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย-จีน พร้อมแลกเปลี่ยนนโยบายการสนับสนุนและพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยผ่านมาตรการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

“พิมพ์ภัทรา” รุกต่อยอดร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย-จีน พร้อมแลกเปลี่ยนนโยบายการสนับสนุนและพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยผ่านมาตรการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ