เจาะตลาดพลังงาน-ดิจิทัล

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2 ของโลก ซึ่งกำลังมีเป้าหมายพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 10 ประเทศอาเซี่ยน และ 15 ประเทศหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2 ของโลก ซึ่งกำลังมีเป้าหมายพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 10 ประเทศอาเซี่ยน และ 15 ประเทศหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)