ไทยส่งออกแป้งมัน

วันนี้ (16 พ.ค 2567) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกแป้งมันสำปะหลังดิบ มีมูลค่า 18,116.19 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 49.12 แป้งมันสำปะหลังแปรูป มีมูลค่ารวม 8,578.13 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 4.99

วันนี้ (16 พ.ค 2567) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกแป้งมันสำปะหลังดิบ มีมูลค่า 18,116.19 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 49.12 แป้งมันสำปะหลังแปรูป มีมูลค่ารวม 8,578.13 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 4.99