สินค้าไทยร่วมมือฮ่องกง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( DITP ) ชี้เป้าผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ร่วมมือกับผู้ค้ฮ่องกง ขยายตลาดสินค้าไทยผ่านช่องทาง E-Commerce ฮ่องกงสู่ตลาดจีน หลังฮ่องกงมีแผนจัดเทศกาลช็อปปิ้งออนไลน์ หนุ่นสินค้าฮ่องกงสู่ตลาดจีน