การแสดงงิ้วไทย

วธ.ร่วมสานสัมพันธ์ ไทย-จีนเฉลิมฉลองงิ้วไทย ครบรอบ 42 ปี เปิดการแสดงงิ้วไทย-จีน 12 ฉากพิเศษสุดยิ่งใหญ่

วธ.ร่วมสานสัมพันธ์ ไทย-จีนเฉลิมฉลองงิ้วไทย ครบรอบ 42 ปี เปิดการแสดงงิ้วไทย-จีน 12 ฉากพิเศษสุดยิ่งใหญ่