ลงทุนไทย-จีน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา “ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์พิเศษ “พินิจ จารุสมบัติ” ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ หนึ่งในหน่วยงานเจ้าภาพการจัดประชุมRCEP Business Opportunities Matchmaking (ไทย-จีน) ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย