ทุเรียน2567

พาณิชย์ยันไทยส่งออกทุเรียนไปจีนไม่สะดุด 4 เดือนล่าสุด ( ม.ค-เม.ย.2567) ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้ถึง  225.204 ตัน ด้าน “ภูมิธรรม” เร่งเจาะตลาดเมืองรองไทยครองแช่มป์ต่อเนื่อง

พาณิชย์ยันไทยส่งออกทุเรียนไปจีนไม่สะดุด 4 เดือนล่าสุด ( ม.ค-เม.ย.2567) ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้ถึง  225.204 ตัน ด้าน “ภูมิธรรม” เร่งเจาะตลาดเมืองรองไทยครองแช่มป์ต่อเนื่อง