ไทยเตรียม-MOU

“ภูมิธรรม” โปรยยาหอมทัพนักธุรกิจจีนกว่า 140 ราย “นายกเศรษฐา” สั่งแก้กฎหมายลดอุปสรรค ดึงทุนจีนมาไทย หนุ่น BOI ใช้ข้อตกลง RCEP ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ โลจิสติกส์ ขยายการส่งออกพร้อมเตรียม MOU 8 มณฑล

“ภูมิธรรม” โปรยยาหอมทัพนักธุรกิจจีนกว่า 140 ราย “นายกเศรษฐา” สั่งแก้กฎหมายลดอุปสรรค ดึงทุนจีนมาไทย หนุ่น BOI ใช้ข้อตกลง RCEP ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ โลจิสติกส์ ขยายการส่งออกพร้อมเตรียม MOU 8 มณฑล