นวัตกรรมสินค้าส่งออกไทยจีน

EXIM BANK จับมือ SINOSURE คุ้มครองความเสี่ยงธุรกิจส่งออกและโครงการลงทุน ไทย-จีน หนุนนวัตกรรมสินค้าและบริการ รุกตลา CLMV พร้อมัฒนา EEC ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

EXIM BANK จับมือ SINOSURE คุ้มครองความเสี่ยงธุรกิจส่งออกและโครงการลงทุน ไทย-จีน หนุนนวัตกรรมสินค้าและบริการ รุกตลา CLMV พร้อมัฒนา EEC ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค