KTJ-w

ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา

เราพร้อมเปิดรับทุกไอเดีย ที่จะช่วยสนับสนุนหรือผลักดันสินค้าไทย-จีน
ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้า รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ที่มีมายาวนานกว่า 700 ปี

สำหรับผู้ประกอบการไทย

เรามี Partner ประเทศจีนและตลาดขนาดใหญ่ในประเทศจีนที่จะช่วยกระจายสินค้าของคุณไปสู่ตลาดประเทศจีนที่มีกำลังซื้อปริมาณมาก และจะทำให้ผู้ประกอบการ คนไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการพัฒนา สินค้า ไทยให้มีมาตราฐาน สำหรับการส่งออกไปประเทศจีน

สำหรับผู้ประกอบการจีน

เรามี Partner ประเทศไทยและความเข้าใจตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างดีที่จะช่วยกระจายสินค้าของคุณไปสู่ตลาดประเทศไทยได้ตรงกลุ่มมากขึ้น โดยเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของไทย หลายหน่วยงานเพื่อให้สินค้าจีน ได้เข้ามาสู่ตลาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

ฟอร์มพาร์ทเนอร์ - TH