มาตรฐานสินค้า

เว็บไซต์ KongThaiJeen.com

เราคือผู้นำด้านการจัดหาสินค้า
เพื่อการนำเข้า-ส่งออก (Import – Export)

#สำหรับผู้ประกอบการไทย (ต้องการส่งออกสินค้าไทยไปจีน)
เรามี​ Partner ประเทศจีนและตลาดขนาดใหญ่ในประเทศจีนที่จะช่วยกระจายสินค้าของคุณไปสู่ตลาดประเทศจีนที่มีกำลังซื้อปริมาณมาก​ และจะทำให้ผู้ประกอบการ​คนไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการพัฒนา​สินค้า​ไทยให้มีมาตรา​ฐาน​สำหรับการส่งออกไปประเทศจีน

 

#สำหรับผู้ประกอบการจีน (ต้องการส่งออกสินค้าจีนไปไทย)
เรามี​ Partner ประเทศไทยและความเข้าใจตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างดีที่จะช่วยกระจายสินค้าของคุณไปสู่ตลาดประเทศไทยได้ตรงกลุ่มมากขึ้น​ โดยเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของไทย​ หลายหน่วยงานเพื่อให้สินค้าจีน​ ได้เข้ามาสู่ตลาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ​