อาเซียน-จีน จับมืออัพเกรด FTA ตั้งเป้าเริ่มเจรจาปลายปีนี้

อาเซียน-จีน จับมืออัพเกรด FTA ตั้งเป้าเริ่มเจรจาปลายปีนี้

อาเซียน-จีน จับมืออัพเกรด FTA ตั้งเป้าเริ่มเจรจาปลายปีนี้