อาเซียน-จีน จับมืออัพเกรด FTA ตั้งเป้าเริ่มเจรจาปลายปีนี้

อาเซียน-จีน จับมืออัพเกรด FTA ตั้งเป้าเริ่มเจรจาปลายปีนี้

อาเซียน-จีน จับมืออัพเกรด FTA  ตั้งเป้าเริ่มเจรจาปลายปีนี้เล็งเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเสนอผู้นำอาเซียนและจีนร่วมประกาศเริ่มเจรจา พ.ย.นี้ เตรียมจัดทำแผนงานขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – จีน ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ กัมพูชา เพื่อเตรียมการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน (ACFTA) ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน ซึ่งตั้งเป้าจะเสนอผู้นำอาเซียนและจีนประกาศเริ่มการเจรจาในเดือนพฤศจิกายนนี้ และเป็นการประชุมเตรียมการครั้งสำคัญ ก่อนจะมีการประชุมร่วมกันในระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

ทั้งนี้อาเซียนกับจีนอยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับความตกลง ACFTA อาทิ การเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม การเปิดเสรีและคุ้มครองการลงทุน เเละความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่าย เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริม MSMEs เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างจัดทำการศึกษาก่อนที่จะเริ่มการเจรจา ทั้งนี้ ไทยในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ด้านเศรษฐกิจ ได้ย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการศึกษาให้เสร็จ ก่อนเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ให้ความเห็นชอบในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อให้ผู้นำอาเซียนและจีนประกาศเริ่มการเจรจาในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าการยกระดับความตกลงฯ จะช่วยขยายการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้น

“ที่ประชุมยังสนับสนุนข้อเสนอของจีนที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะร่วมกันจัดทำแผนงานว่าด้วยการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าอาเซียน-จีน ในเชิงลึกปี 2022 – 2026 เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และจะเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ประกาศแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณต่อประชาคมโลกว่าอาเซียนและจีนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด”

ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2552 และจีนยังเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 4 ของอาเซียน โดยในปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนกับจีน มีมูลค่า 668,961 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 29.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกจากอาเซียนไปจีน มูลค่า 280,538 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 28.30% และการนำเข้าจากจีนไปยังอาเซียน มูลค่า 388,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 29.69% สำหรับในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค. – มิ.ย. 2565) การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 54,454.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.8 พันล้านบาท) เป็นการส่งออกจากไทยไปจีน มูลค่า 18,453.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (612 พันล้านบาท) และไทยนำเข้าจากจีน มูลค่า 36,000.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.2 พันล้านบาท) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ทองแดงและของทำด้วยทองแดง และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ

 

ที่มา https://www.thansettakij.com/economy/535922