ทางรถไฟจีน-ลาวเดินรถไฟสินค้าจากจีน ทะลุ1,800เที่ยวแล้ว

ทางรถไฟจีน-ลาวเดินรถไฟสินค้าจากจีน ทะลุ1,800เที่ยวแล้ว

รายงานระบุว่าหากนับเฉพาะมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ มีการเดินรถไฟสินค้าระหว่างประเทศรวม 1,442 เที่ยว คิดเป็น 80% ของการเดินรถทั้งหมด และขนส่งสินค้า 1.033 ล้านตัน คิดเป็น 87% ของการขนส่งทั้งหมด

อนึ่ง ทางรถไฟจีน-ลาว เชื่อมต่อนครคุนหมิงของอวิ๋นหนาน เข้ากับนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว มีระยะทางรวมมากกว่า 1,000 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในจีน 508 กิโลเมตร และทั้งหมดอยู่ในอวิ๋นหนาน

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบนทางรถไฟจีน-ลาว ซึ่งเริ่มต้นดำเนินงานวันที่ 3 ธ.ค. 2021 ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยหนุนจากกำลังการขนส่งแข็งแกร่ง ความปลอดภัยสูง และต้นทุนการขนส่งต่ำ

เจ้าหน้าที่สำนักพาณิชย์มณฑลอวิ๋นหนานเผยว่าด่านรถไฟในนครคุนหมิงและตำบลโม๋ฮันของอวิ๋นหนานได้จัดตั้งช่องทางพิเศษหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) จำนวน 6 แห่ง เพื่อปรับปรุงความสะดวกรวดเร็วของพิธีการศุลกากร รวมถึงเพิ่มด่านรถไฟ 4 แห่ง สำหรับขนส่งผลไม้จากไทย

ปัจจุบันทางรถไฟจีน-ลาว มีการดำเนินงานครอบคลุมภูมิภาคระดับมณฑลของจีน 30 แห่ง ส่วนสินค้าที่ขนส่งขยายตัวจากปุ๋ยเคมี ยางพารา เป็นสารพัดสินค้าเกือบ 2,000 รายการ

ทางรถไฟจีน-ลาว เชื่อมต่อกับ 8 ประเทศ อาทิ เมียนมา ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีความถี่ของการเดินรถไฟสินค้าระหว่างประเทศจีน-ลาว เฉลี่ยราว 6 เที่ยวต่อวัน

 

ที่มา https://www.innews.news/news.php?n=25444