จีนประยุกต์ใช้ AI กับภาคการผลิตที่แท้จริง

จีนประยุกต์ใช้ AI กับภาคการผลิตที่แท้จริง

สำนักข่าวซินหัวรายงาน — กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) ของจีนได้รับแรงผลักดันซึ่งส่งผลให้ขนาดของอุตสาหกรรมเติบโตอย่างมาก

โดยประมาณการว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเอไอ ที่เป็นหัวใจหลักของจีนมีขนาดมากกว่า 4 แสนล้านหยวน ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2019 กว่า 6 เท่า และมีจำนวนธุรกิจด้านเอไอทะลุ 3,000 รายแล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019

ปัจจุบัน การบูรณาการเอไอเข้ากับภาคเศรษฐกิจ จริง หรือ ภาคการผลิตที่แท้จริงของจีน มีความคืบหน้าเชิงบวก โดยมีการสร้างหลากหลายสถานการณ์จำลองการใช้งานเอไอในอุตสาหกรรมที่สำคัญต่างๆ

เหรินอ้ายกวง เจ้าหน้าที่จากกระทรวงฯ กล่าวว่าจีนจะเดินหน้าบูรณาการเอไอกับหลายสาขา เช่น การผลิต การขนส่ง การดูแลสุขภาพ การศึกษา การเงิน ฯลฯ ตลอดจนเร่งสาธิตและส่งเสริมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

จวบจนสิ้นเดือนมิถุนายน 2022 จีนมีสถานีฐาน 5จี (5G) มากถึง 1.85 ล้านแห่ง มีการสร้างแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 150 แห่ง และใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรมในเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานไปกว่า 78 ล้านชุด ทั้งยังมีการจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการสาธารณะจำนวนมาก เช่น ศูนย์ประมวลผล และศูนย์ข้อมูล ในทั่วประเทศ

เหรินกล่าวว่า จีนประสบความสำเร็จในการบูรณาการเทคโนโลยีเอไอเข้ากับภาคเศรษฐกิจจริง เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในด้านการผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทดสอบผลิตภัณฑ์และการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมาก  สำหรับด้านการศึกษา โรงเรียนหลายแห่งได้สร้างแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อการเรียนรู้แบบอัจฉริยะผ่านเทคโนโลยี เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า และ เอไอ เป็นต้น

นอกจากนี้ เทคโนโลยีอัจฉริยะยังช่วยลดแรงกดดันของเจ้าหน้าที่การแพทย์ เพิ่มความแม่นยำให้อุปกรณ์ด้านการวินิจฉัยโรค และเพิ่มความสะดวกสบายให้งานบริการต่างๆ

เหรินชี้ว่ากระทรวงฯ จะมุ่งส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกระหว่างเอไอกับภาคเศรษฐกิจจริง สร้างเงื่อนไขเชิงนโยบายที่เอื้อต่อการดำเนินงาน เพิ่มการสร้างสรรค์นวัตกรรมเอไอ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เอไอ และสร้างนิเวศอุตสาหกรรมที่ดีต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการ

นอกจากนี้กระทรวงฯ จะมุ่งเฟ้นหาและบ่มเพาะองค์กรธุรกิจชั้นยอด เพื่อผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์เอไอคุณภาพสูง และจัดตั้ง “ช่องทางด่วน” เพื่อการวิจัยและการประยุกต์ใช้งาน โดยกระทรวงฯ ได้อนุมัติให้ก่อสร้างเขตการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเอไอนำร่องระดับชาติแล้วจำนวน 8 แห่ง และมีความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อสร้างศูนย์นวัตกรรมเอไอในทั่วประเทศ

(เรียบเรียงโดย Yang Yifan, Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/329576.html )

ที่มา https://www.jeenthainews.com/china-news/48347_20220819